NYHETER

Nyheter

Vi anordnar Malmös första Återbruk & Hantverksmässa på Slagthuset

Välkommen att deltaga i Malmö´s första

Återbruk & Hantverksmässa

14-15 September 2019 på SLAGTHUSET

Stacks Image 441

Vi kommer att fylla Slagthuset med utställare som visar återbruk och hantverk i olika former, bl.a. silversmide, keramik, textilkonst, glasfusing, konst, betong, fotografi, smide/gjutjärn, glasgravyr trädgårdskonst, glashantverkare, möbelsnickare, trähantverk.

Det kommer att finnas ett showroom där varje utställare får ställa ut ett alster, med hänvisning till sin hyrda plats. Det kommer att bli en fröjd för ögat.

Arrangörer av mässan är 3 x Chalkypaint tillsammans med Slagthuset MMX, vi har själva ett stort intresse av återbruk. 3 x Chalkypaint har butik i Svedala, vi har specialiserat oss på att återbruka möbler genom att måla dem med kritfärg. Vi har bl.a. försäljning av kritfärg, vax, penslar m.m. från Autentico.

Att känna till

Bestämmelser i korthet
Vissa begränsningar och regler gäller dock (Läs mer i ”Bestämmelser för utställare”)
• Enbart produkter angivna i samband med anmälan får säljas under mässan. Skriv utförligt i formuläret.
• Var och en ansvarar för sina egna produkter och hyrda plats.


Anmälan
Skicka in din anmälan så snart som möjligt, urval till mässan görs löpande och platser fördelas fram till mässan startar, i mån av plats. Vi tillämpar principen först till kvarn, dock förbehåller vi oss rätten att styra urvalet så att vi får ett bra urval av återbrukare och hantverkare. Vi tillämpar 1 utställare per hyrd plats.

Anmälan skickas till:
3 x Chalkypaint
Bankgatan 10
233 31 SVEDALA

eller mailas till: info@3xchalkypaint.se

Anmälningsbekräftelse skickas ut när vi mottagit din anmälan, dock tidigast 1 mars.
Vi ber er att bifoga minst en bild i samband med anmälan som vi kan använda i vårt arbete med marknadsföring av mässan, tex via facebook. Detta är inget tvång.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 500 kr av den totala deltagaravgiften . Anmälningsavgiften swishas till 123 681 5906 så snart ni fått anmälningsbekräftelsen, dock inom 10 dagar, ange företagsnamn/eget namn. Bokar du av återbetalas inte denna avgift (se punkt. 3 i ”Bestämmelser för utställare”).

Priser


Hyra av plats

Längd 3 meter Djup 2 meter 1800 kr

Längd 5 meter Djup 2 meter 2500 kr

Eget önskemål om storlek, be om offert: Längd x Djup


Hyra av tillbehör

Bord längd 180 djup 80 cm á 150 kr

Stol á 50 kr

El 10 Amp á 300 kr


Kassaregister
De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Undantag vid försäljning till ett värde av högst 4 prisbasbelopp inklusive moms (182 000 kr under år 2018).

Sociala Medier
Vi kommer att synas på 3 x Chalkypaint´s hemsida, Slagthusets hemsida, FB, Instagram, annonsering samt övriga sociala medier.

Öppettider
Mässan håller öppet lördag 10-18 samt söndag 10-17.


Parkering
Parkeringsplatser finns på Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan.

Utställarkort
Som utställare får du 2 st. utställarkort. Önskas fler debiteras samma summa som inträdet 150 kr. Det kommer att finnas restaurangrabatt till utställarna.

Restaurang
Restaurang/Café finns på Slagthuset med fullständiga rättigheter.

Inflyttning
Lastbryggan på Carlsgatan 12B

Fredag 13:e september 17.00 -22.00

Lördag 14:e september 07.00 – 9.30

Baserat på hur mycket gods du har i din bil får du en begränsad tid att lasta ur din bil för att sedan ställa bilen på närmsta parkering. STOR risk för böter om du inte flyttar bilen då du lastat av.

Utflyttning
Påbörjas nedplockning och demontering av hyrd plats och utflytt innan mässan stänger debiteras utställaren 2000 kr.

Lastbryggan på Carlsgatan 12 B

Söndag 15:e september 17.00 – 22.00.


Viktiga hålltider
• Anmälningsbekräftelse skickas ut löpande, dock tidigast 1 mars. Den bekräftar att vi har registrerat din anmälan och då swishar du anmälningsavgiften på 500 kr inom 10 dagar till 123 681 5906 tillhörande 3 x Chalkypaint. OBS! ange företagsnamn/eget namn. Kan du inte swisha, hör av dig så får du kontonummer.

• 15:e maj påbörjas fakturering av resterande deltagaravgift. Betalningsvillkor: 10 dagar netto

• 20 juli - Sista dag för avanmälan, efter 20/7 krediteras/återbetalas EJ deltagaravgift oavsett orsak till avbokning. Läs mer i ”Bestämmelser för utställare”.

• 15 augusti - Slutlig information


Öppettider
Mässan håller öppet lördag 10-18 samt söndag 10-17.

Utställarvillkor

Bestämmelser för utställare vid Återbruks & Hantverksmässan den 14-15/9 2019

1. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer. Mässan förbehåller sig rätten att göra de justeringar i turordningen och fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt utnyttjande av mässområdet, samt behovet av att presentera ett så fylligt utbud som möjligt.

2. Inkommen anmälan om deltagande som utställare på Mässan provas av mässledningen som, då denna anser skäl därtill föreligger, äger rätt att vägra upplåta plats på Mässan eller att lämna särskilda föreskrifter och villkor för utställande. Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är icke tillåten utan Mässans medgivande.

3. Utställares annullering av anmälan om deltagande i Mässan medför icke befrielse för erläggande av platshyra. 500 kronor av avgiften för att deltaga är att räkna som anmälningsavgift vilken icke är återbetalningsbar, oavsett orsak till avbokning. Bokas platsen av senare än 8 veckor innan Mässan återbetalas ej heller återstående del av avgiften, oavsett orsak till avbokning.

4. Varor som enligt mässledningens bedömande ur kvalitets- eller etisk synpunkt eller är uppenbart olämpliga för Mässan får ej ställas ut. Ej heller får föremål som ej är beskrivna i anmälan ställas ut till försäljning. Har dock så skett, skall varorna efter anmodan från mässledningen omedelbart tas bort.

5. Då ensamrätt för all form av serverings- och kioskverksamhet inom mässområdet är utarrenderad, föreligger förbud mot all form av försäljning, utdelning eller utskänkning av mat, glass, godis, kaffe, läskedrycker, öl o.d. utan Mässans skriftliga godkännande. All form för lotteriförsäljning eller tävling där publiken skall betala för att deltaga, måste godkännas av mässledningen i god tid före utställningen.

6. Utställningsområdet är disponibelt för utställarna från den dag som meddelas av mässledningen. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade senast 30 minuter innan Mässans öppnar, varje utställningsdag. Utställare är skyldiga att rätta sig efter de föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig eller kommunal myndighet. Mässan är icke ansvarig för kostnader eller skador som kan uppkomma i samband härmed.

7. Av arbetande maskiner får endast tystgående sådana uppsättas utan Mässans godkännande. Maskiner och redskap ska vara i säkert skick och användas på ett säkert och korrekt sätt. Vi informerar om att arbetsmiljölagen gäller även i samband med mässor. Mer information finns på www.arbetsmiljoverket.se. Skarvsladdar, fördelningsdosor o d skall medbringas av utställaren och ska vara i gott skick.

8. Mässan sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga renhållningen på av honom/henne förhyrd plats. Samt utställaren ansvarar för städning av egen yta, framför, bakom hyrd plats och bortforsling av egna sopor. Sker ej detta tillkommer en avgift på 1000 kr.


9. Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet på av mässledningen angiven dag efter Mässans avslutande. Sker ej detta äger Mässan rätt att föra bort utställningsföremålen från mässområdet på utställarens risk och bekostnad.

10. Utställare ansvarar för genom eget eller biträdes förvållande uppkommen skada på hyrd plats eller områden, även för annan skada vilken uppstått p.g.a. utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen. Mässan har inte något ansvar för utställda varor och eventuell försäkring av varor eller utrustning ansvarar respektive utställare för. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse Mässan nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd platshyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så snart utställningen kan avhållas.

11. I sådant fall skyldighet skulle uppkomma för Mässan att till stat eller kommun utgiva avgifter eller andra pålagor, beräknade å enskild utställares hyror eller andra utgifter för deltagande i utställning, förbinder sig utställare att utgiva ersättning härför till Mässan.

12. De utställda föremålen får icke borttagas från utställningsplatsen så länge utställningen håller öppet för besökare. Påbörjas nedplockning och demontering av hyrd plats och utflytt innan mässan stänger debiteras utställaren 2000 kr.

13. Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför detsamma. Affischering får endast ske på av Mässan hänvisade platser. Affischering om utställarens eget hantverk får ske på respektive utställares plats.

14. Då Mässan är politisk neutral vädjar mässledningen till utställarna att avstå från alla former av politisk propaganda.

15. Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens anvisningar och föreskrifter.

Det är totalt förbjudet att göra någon åverkan, spika, skruva upp någonting i väggar, Slagthuset är en K-märkt byggnad.MÖBLER

Bord
Stolar
Byråer
Skåp
Heminredning
Antikt & Kuriosa

KURSER

Grundkurs
Fortsättningskurs
Lager på lager
Rost, Betong & Vax
Måla kök
Måla på tyg

INFORMATION

Nyheter
Butiken
Kontakt
Hitta hit
Öppettider

FÄRGER

Om färgerna
Köpa färg
Inspiration
Före & Efter

KÖK

Köksluckor
Måla luckor
Faq

ÖPPETTIDER

Ni hittar oss i Skåne, utanför Malmö närmare bestämt på Bankgatan 10 i Svedala centrum.

OM OSS

Vi har specialiserat oss på att återbruka möbler genom att måla dem med kritfärg. Du får en unik möbel som är handmålad.

Hos oss finner man också heminredningantikviteter och kuriosa. Försäljning av kritfärg, vax, penslar m.m från Autentico.

Stacks Image p202_n60

Välkommen in till oss!

YouTube
Facebook
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Twitter
500px
Google+
Behance
Blogger
DeviantArt
Flickr
Google
MySpace
Slack
Snapchat
Tumblr
Vimeo
WhatsApp
Kontakta oss
Maila denna sidan
Skriv ut denna sidan
RSS Feed
© 2017 En Grafiker